Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Plan Pracy Koła na 2018 rok

        UCHWAŁA NR 1 / 2018

             PZW KOŁA NR 78 „NOTEĆ” W POZNANIU, PRZYJĘTA PRZEZ WALNE

                      ZGROMADZENIE  SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW KOŁA

                                                         W DNIU 28 01.2018r.

                                       P L A N  P R A C Y  NA  2018 r.

 

Lp.

TEMAT ORGANIZACYJNY

TERMIN             REALIZACJI

GODZINY WYJ. POW

ORGANIZATOR

1.

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze za2017r

  - Hotel „Olimpia” ul .Taborowa 8

 

 28.01.2018 r.

11.00

niedziela

Zarząd Koła

V-ce Prez.ds. org.

2.

Posiedzenia Zarządu - poniedziałki

cały rok z wyj.

    VII i VIII

18.30- 20.00

Zarząd Koła

V-ce Prez.ds. org.

3.

Utrzymywanie stałego kontaktu z ZO PZW,

RZGW, Nadleśnictwem i Kołami współpracu.

 

       cały rok

 

wg. potrzeb

Zarząd Koła

V-ce Prez.ds. org.

4.

Usuwanie przyczyn przyduchy na akwenach dzierżawionych, w zależności od warunków atmosferycznych. Wapnowanie przybrzeżne

   w zależ. od waru. atmo. m-c

      II / III

 

7.00- 16.00

Gospodarz Koła

Zarząd Koła

5.

Porządkowanie wiosenne terenów w Promnie i w  Jeziercach  -(dojazd indywid.)

 

 14 .04. 2018 r.

 

8.00 –15.00

 

Gospodarz Koła

6.

I eliminacje o Mistrzostwo Koła, j. Brzostek  konkurs spławikowy (dojazd indywidualny)

 

 21. 04. 2018 r.

 

7.00 -15.00

Zarząd Koła

V-ce Prez.ds sport.

7.

II eliminacje o Mistrzostwo Koła, j. konkurs spławikowy w Jeziercach-dojazd indywidua.

 

 12. 05. 2018 r.

 

7.00 -15.00

Zarząd Koła

V-ce Prez.ds sport.

8.

III eliminacje o Mistrzostwo Koła,  konkurs gruntowy w Jeziercach - dojazd indywidua.

     9 - 10. 06.

        2018r.

9.06 - 12.00

10.06 -10.00

Zarząd Koła

V-ce Prez.ds sport.           

9.

Mistrzostwa Okręgu Służb Mundurowych

Iwno

 

    1.09.2018r

 

KWP Poznań

V-ce Prez.ds sport

10.

Ogólnopolskie Mistrzostwa Policji- Gdańsk -

Kanał śledziowy

 

    7.09.2018r

 

KWP Gdańsk

11.

IV eliminacje o Mistrzostwo Koła, konkurs spławikowo- gruntowy w Jeziercach -

dojazd indywidualny.

 

  15 .09. 2018r..

 

7. 00-16.00

Zarząd Koła

V-ce Prez.ds sport.

 

12.

Zawody o Puchar Komendanta Woj. Policji w P-niu, Stawy w Baranowie.  (doj. indywidal.)

 

    6. 10. 2018r.

 

6.00 -16.00

KWP Poznań

V-ce Prez.ds sport

13.

Spinningowe Mistrzostwa Koła, rzeka Warta k/Tucholi   (autokar –

 ul. Kochanowskiego– jak zawsze)

 

 20. 10. 2018 r.

 

6.00 -18.00

Zarząd Koła

V-ce Prez.ds sport.

14.

Zawody spławikowo-gruntowe dla Zarządu i aktywu Koła. (autokar – ewentualne wpisowe)

wrzesień lub październik

    8.00

   18.00

Zarząd Koła

V-ce Prez.ds sport         

15.

Organizacja zarybiania dzierżawionych akwenów-Promno i Jezierce –jak uzyskamy umowę dzierżawy

        jesień

 

Instru. zarybiania .Zarząd Koła

16.

Organizacja kontroli dzierżawionych jezior przez SSR przy udziale Policji oraz PSR

Wg potrzeb

 

Komendant Społ. Straży Rybackiej

17.

Prace porządkowe: - terenów przy jeziorze „Brzostek” i w Jeziercach w zależności od umowy, lub rozbiórka hangaru na łodzie

w zależności od potrzeb, wiosna- jesień

 

Gospodarz Koła

    Przewodniczący Walnego Zgromadzenia                                                                          Za Zarząd Koła

    V-ce Prezes Zarządu Ryszard Kownacki                                                                   

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

ZŁOWIENIE I HOL KTÓREJ Z RYB DAJE TOBIE NAJWIĘKSZĄ SATYSFAKCJĘ?
KARP
LIN
AMUR
BOLEŃ
SZCZUPAK
SANDACZ
SUM
BRZANA
WĘGORZ
Głosuj wyniki

Ilość odwiedzin