Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

WARUNKI ROZPROWADZANIA UPOWAŻNIEŃ W 2018ROKU.

UWAGI ORGANIZACYJNE I WARUNKI DO ROZPROWADZANYCH ZEZWOLEŃ

w 2018 r.

ADRES: Sekretariat Zarządu Koła „NOTEĆ” 61-574 Poznań ul. Poplińskich 2/01 - wejście z ulicy.

 Czynny w każdy poniedziałek – 18.00 - 20.00 z wyjątkiem m - cy VII i VIII – przerwa urlopowa.

Opłaty składek od 08.01 do 30.04.2017r. – w poniedziałki w godz. 15:00 – 20:00

oraz dodatkowo tylko w m-cu kwietniu 5, 12, 19 i 26 -  w czwartki od  godz. 17:00 – 20:00

Po tym terminie z obowiązkiem wniesienia opłaty wpisowej.

 

                 tel. do sekretariatu   667 08 10 10       adres internetowy:  pzwnotec@op.pl

WARUNKI SZCZEGÓLNE:                                                    mail: sekretnotec@onet.pl

1. Na akwenie w Promnie obowiązuje zakaz wędkowania oraz wywożenia zanęt i przynęt

     ze środków pływających umożliwiających przewóz osób. Ponadto obowiązuje zakaz wędkowania

    metodą spiningową w okresie  od 1 stycznia do 30 kwietnia. 

    

2. Wędkarze posiadający upoważnienie na wędkowanie, nie biorący udziału w organizowanych  zawodach

     zobowiązani do udostępnienia stanowisk w wyznaczonym sektorze na czas ich  trwania.

    Terminarz organizowanych zawodów udostępniany jest na stronie internetowej Koła „Noteć”.

3. Wędkowanie odbywa się wg aktualnego regulaminu PZW amatorskiego połowu ryb, Uchwał Zarządu

    Okręgu PZW i Koła „NOTEĆ”.

4. Młodzież do lat 14 nie zrzeszona w PZW i nie posiadająca karty wędkarskiej, może wędkować bez

     zezwolenia,  ale tylko w  ramach łowiska i dziennego limitu opiekuna i w jego obecności. Opiekun może

     udostępnić wędkę dwóm osobom do lat 14, co nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.

     Uprawnienie to dotyczy również współmałżonka członka Koła „Noteć” w  ramach 2 wędek opiekuna ,

     pod warunkiem, że współmałżonek posiada kartę wędkarską.

5.  Członkowie Zarządu i Komisji wykonujący czynności gospodarcze i kontrolne na dzierżawionych

     akwenie, mogą wędkować z  łodzi rejestrowanych na Koło „Noteć”

 

WARUNKI OGÓLNE: 

  1. Zezwolenia okresowe (dniowe)  na  „Brzostek” prowadzi Skarbnik Koła,  w  każdy

      poniedziałek - 18.00 - 20.00  z wyjątkiem m-cy VII i VIII – przerwa     

  2. Przy upoważnieniach jednodniowych lub wielokrotnych, dzień jest liczony dobowo od 0:00 do 24:00.

  4. Wędkujący ponosi pełną odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo.

  5. Zarząd Koła nie odpowiada za pojazdy i sprzęt pozostawiony nad akwenem.

  6. Wędkujący zobowiązuje się do ochrony fauny i flory, zachowania czystości, przestrzegania ochrony

      pożarowej, zakazów i nakazów, parkowania pojazdami w wyznaczonych miejscach.

  7. Zakazuje się budowania pomostów i stanowisk wędkarskich w wodzie.

  8. Akwen i tereny leśne kontrolowane są przez członków Zarządu i Straż Rybacką Koła , Straż Leśną,

      Państwową i Społeczną Straż Rybacką oraz  lokalną Policję.

  9. Zawody wymienione w lp. 6, 7, 8, 10  Planu Pracy zaliczane są do punktacji „Wędkarz Roku".

10. Na zawody wymienione w lp. 12 zbiórka przy autokarze na ul. Kochanowskiego w pobliżu

      ul. Dąbrowskiego, odjazd o wyznaczonej godzinie.

11 .Dotyczy lp.5 - chętni do udziału w pracach porządkowych proszeni są o kontakt telefoniczny z

      sekretariatem Koła, najpóźniej w poniedziałek 10. 04. 2017 r. w godz. 1800 – 2000

12. Członkowie w starszym wieku, mający problem z dojazdem na zawody wymienione w Lp .6, 7, 8 i 10 oraz

      z dojazdem do miejsca zbiórki (autokar) na wyjazdy wymienione w lp.12, celem rozwiązania problemu,

      proszeni są o kontakt tel. z tygodniowym wyprzedzeniem ( 667 08 10 10 – sekretariat Koła) z

      kol. V-ce Prezesem Tomaszem  Węcławiakiem lub inną osobą funkcyjną Zarządu

13. Rezerwację terminów zawodów Kół Okręgu poznańskiego, przyjmuje i rezerwuje Zarząd Koła w kolejności

      zgłoszeń i możliwości realizacyjnych. Uszczegółowienie warunków realizuje przedstawiciel

      zainteresowanego Koła w sekretariacie Zarządu Koła „Noteć”

                                                                                                                                             Za   Zarząd Koła

                                                                                                                            Prezes  Michał Miszczak                              

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

JAK OCENIASZ INFORMACJE ZAWARTE NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ?
Bardzo dobrze
Dobrze
Zle
Nie mam zdania
Głosuj wyniki

Ilość odwiedzin