Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

WARUNKI ROZPROWADZANIA UPOWAŻNIEŃ W 2019ROKU.

          UWAGI ORGANIZACYJNE I WARUNKI DO ROZPROWADZANYCH ZEZWOLEŃ w 2019 r.

                 ADRES: Sekretariat Zarządu Koła „NOTEĆ” 61-574 Poznań ul. Poplińskich 2/01 - wejście z ulicy.

                       (polecamy komunikację miejską  ze względu na problemy z parkowaniem pojazdów)

 

              Czynny w każdy poniedziałek – 18.00 - 20.00 z wyjątkiem m - cy VII i VIII – przerwa urlopowa.

              Opłaty składek od 7.01 do 30.04.2019r. – w poniedziałki w godz. 15:00 – 20:00

              oraz dodatkowo tylko w m-cu kwietniu  4, 11, 18 i 25 -  w czwartki od  godz. 17:00 – 20:00

              Po tym ter minie z obowiązkiem wniesienia opłaty wpisowej.

              tel. do sekretariatu   667 08 10 10 ,  adres internetowy:  pzwnotec@op.pl mail: sekretnotec@onet.pl

                 WARUNKI SZCZEGÓLNE:                                                   

            1. Na jeziorze „Brzostek” w  Promnie obowiązuje zakaz wędkowania oraz wywożenia zanęt i przynęt ze

                  środków pływających umożliwiających przewóz osób. Ponadto obowiązuje zakaz wędkowania metodą

                  spiningową oraz połowu na żywą i martwą rybę i  ich część w okresie  od  1 stycznia do 30 kwietnia.

            2. Wędkarze posiadający upoważnienie na wędkowanie, nie biorący udziału w organizowanych  zawodach

                 zobowiązani do udostępnienia stanowisk w wyznaczonym sektorze na czas ich  trwania.

                Terminarz organizowanych zawodów udostępniany jest na stronie internetowej Koła „Noteć”.

            3. Wędkowanie odbywa się wg aktualnego regulaminu PZW amatorskiego połowu ryb, Uchwał Zarządu

                 Okręgu PZW i Koła „NOTEĆ”.

            4. Młodzież do lat 14 nie zrzeszona w PZW i nie posiadająca karty wędkarskiej, może wędkować bez

                zezwolenia,  ale tylko w  ramach łowiska i dziennego limitu opiekuna i w jego obecności. Opiekun może

                udostępnić wędkę dwóm osobom do lat 14, co nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.

                Uprawnienie to dotyczy również współmałżonka członka Koła „Noteć” w  ramach 2 wędek opiekuna ,

                pod warunkiem, że współmałżonek posiada kartę wędkarską.

            5 Członkowie Zarządu i Komisji wykonujący czynności gospodarcze i kontrolne na j.Brzostek, mogą

                korzystać z środków pływających .

                WARUNKI OGÓLNE:

            1. Zezwolenia okresowe (dniowe)  na j. „Brzostek” prowadzi Skarbnik Koła,  w  każdy  poniedziałek

                18.00 - 20.00  z wyjątkiem m-cy VII i VIII – przerwa urlopowa.         

            2. Przy upoważnieniach jednodniowych lub wielokrotnych, dzień jest liczony dobowo od 0:00 do 24:00.

            3. Wędkujący ponosi pełną odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo.

            4. Zarząd Koła nie odpowiada za pojazdy i sprzęt pozostawiony nad akwenem.

            5. Wędkujący zobowiązuje się do ochrony fauny i flory, zachowania czystości, przestrzegania ochrony

                pożarowej, zakazów i nakazów, w tym dotyczących Parku Krajobrazowego parkowania

                pojazdami w wyznaczonych miejscach z szczególnym

                uwzględnieniem uwarunkowań i ograniczeń ustanowionych dla Krajobrazowego Parku Promno na

                podstawie Rozporządzenia Wojewody Wlkp. nr 4/9 z 23.06.2009r z późniejszymi zmianami.

            6. Zakazuje się budowania pomostów i stanowisk wędkarskich w wodzie.

            7. Akwen i tereny leśne kontrolowane są przez członków Zarządu i Straż Rybacką Koła , Straż Leśną,

                Państwową i Społeczną Straż Rybacką oraz  lokalną Policję.

            8. Zawody wymienione w lp. 7, 8, 9 i 14  Planu Pracy zaliczane są do punktacji „Wędkarz Roku".

          10. Na zawody wymienione w lp. 15 zbiórka przy autokarze na ul. Kochanowskiego w pobliżu

                 ul. Dąbrowskiego, odjazd o wyznaczonej godzinie.

          11 .Dotyczy lp.5 - chętni do udziału w pracach porządkowych proszeni są o kontakt telefoniczny z

                sekretariatem Koła,  najpóźniej w dniu 8.04.2019r. w godz. 1800 – 2000.

          12. Członkowie w starszym wieku, mający problem z dojazdem na zawody wymienione w Lp. 7, 8, 9 i 14 oraz

                 na wyjazd wymieniony w lp.15, celem rozwiązania problemu,  proszeni są o kontakt tel. z tygodniowym

                 wyprzedzeniem ( tel.- 667 08 10 10 – sekretariat Koła) z kol. V-ce Prezesem Tomaszem  Węcławiakiem

                 lub inną  osobą funkcyjną Zarządu

           13 Rezerwację terminów zawodów Kół Okręgu poznańskiego, przyjmuje i rezerwuje Zarząd Koła w kolejności

                zgłoszeń i możliwości realizacyjnych. Szczegóły ustali  przedstawiciel zainteresowanego  Koła w

                sekretariacie Zarządu Koła „Noteć”

                                                                                                            

                                                                                                                                                      Za   Zarząd Koła

                                                                                                                                           Prezes  Michał Miszczak