Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

UWAGI ORGANIZACYJNE I WARUNKI ROZPROWADZANIA UPOWAŻNIEŃ W 2022 ROKU.

                U C H W A Ł A NR  11 / 2021

WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO -WYBORCZEGO CZŁONKÓW PZW KOŁA NR 78 NOTEĆ W POZNANIU z 21.11.2021r W SPRAWIEWARUNKÓW ORGANIZACYJNYCH I OGÓLNYCH

 

UWAGI ORGANIZACYJNE I WARUNKI DO ROZPROWADZANYCH ZEZWOLEŃ w 2022 r.

     ADRES: Sekretariat Zarządu Koła „NOTEĆ” 61-574 Poznań ul. Poplińskich 2/01 - wejście z ulicy.

(polecamy komunikację miejską  ze względu na problemy z parkowaniem pojazdów)

       Czynny w każdy poniedziałek – 18.00 - 20.00 z wyjątkiem m - cy VII i VIII – przerwa urlopowa.

 Opłaty składek od 10.01.2022r. – w poniedziałki w godz. 15:00 – 19:00  oraz dodatkowo tylko w miesiącu

  kwietniu  7, 14, 21, 28- w czwartki od godz. 17:00 – 19:00. Po tym terminie z obowiązkiem wniesienia

opłaty wpisowej (system elektronicznej ewidencji wnoszonych opłat)

  tel. do sekretariatu   667 08 10 10 ,  517 585 877 adres internetowy:  pzwnotec@op.plmail: sekretnotec@onet.pl

 

WARUNKI SZCZEGÓLNE:

1. Na jeziorze „Brzostek” w  Promnie obowiązuje zakaz wędkowania z środków pływających orazwywożenia

zanęt i zestawów zanętowychze  środków pływających o napędzie  mechanicznym i elektrycznym

    oraz  zdalnie sterowanym.

2. Obowiązuje zakaz wędkowania metodą  spiningową oraz połowu na żywą i martwą rybę i  ich część

     w okresie  od  1 stycznia do 30 kwietnia.

3. Wprowadza się zakaz wędkowania przez okres 20 dni po wykonanym zarybianiu. Termin późno jesienny,

Dotyczący zakazu, będzie każdorazowo ogłaszany na stronach internetowych naszego Koła

4. Wędkarze posiadający upoważnienie na wędkowanie, nie biorący udziału w organizowanych  zawodach

     zobowiązani do udostępnienia stanowisk w wyznaczonym sektorze na czas ich  trwania.

    Terminarz organizowanych zawodów udostępniany jest na stronie internetowej Koła „Noteć”.

5. Wędkowanie odbywa się wg aktualnego regulaminu PZW amatorskiego połowu ryb, Uchwał Zarządu

    Okręgu PZW i Koła „NOTEĆ”.Uwaga nowy regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2022r

6. Młodzież do lat 14 nie zrzeszona w PZW i nie posiadająca karty wędkarskiej, może wędkować bez

     zezwolenia,  ale tylko w  ramach łowiska i dziennego limitu opiekuna i w jego obecności. Opiekun może

     udostępnić wędkę dwóm osobom do lat 14, co nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.

     Uprawnienie to dotyczy również współmałżonka członka Koła „Noteć” w  ramach 2 wędek opiekuna ,

     pod warunkiem, że współmałżonek posiada kartę wędkarską. Dotyczy j. Brzostek

7.  Członkowie Zarządu i Komisji wykonujący czynności gospodarcze i kontrolne na j.Brzostek, mogą

     korzystać z środków pływających .

 

WARUNKI OGÓLNE:

  1. Zezwolenia okresowe (dniowe)  na j. „Brzostek” prowadzi Skarbnik Koła,  w  każdy  poniedziałek

18.00 - 19.00  z wyjątkiem m-cy VII i VIII – przerwa urlopowa. Również zezwoleniami dysponuje leśniczy

      w Promnie, Pan Zdzisław Knast

  2. Zezwolenie okresowe 1, 3 lub 7 dniowe są ważne dobowo od deklarowanej godziny wpisanej w zezwolenie

        lub wielokrotność dni na jakie zostało wykupione.

  3. Wędkujący ponosi pełną odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo.

  4. Zarząd Koła nie odpowiada za pojazdy i sprzęt pozostawiony nad akwenem.

  5. Wędkujący zobowiązuje się do ochrony fauny i flory, zachowania czystości, przestrzegania ochrony

      pożarowej, zakazów i nakazów, parkowania pojazdami w wyznaczonych miejscach z szczególnym

      uwzględnieniem uwarunkowań i ograniczeń ustanowionych dla Krajobrazowego Parku Promno na

      podstawie Rozporządzenia Wojewody Wlkp. nr 4/9 z 23.06.2009r z późniejszymi zmianami.

  6. Zakazuje się budowania pomostów i stanowisk wędkarskich w wodzie.

  7. Akwen i tereny leśne kontrolowane są przez członków Zarządu Społeczną Straż Rybacką , Straż Leśną,

      Państwową  Straż Rybacką  oraz  lokalną Policję.

  8. Zawody wymienione wlp.7, 9, 12, 13, 14, 15, 16 Planu Pracy zaliczane są do punktacji „Wędkarz Roku".

  9. Na zawody wymienione w lp.7, 9, 12, 13, 14, 15, 16 – dojazd indywidualny )

10 .Dotyczy lp.5Planu Pracy- chętni do udziału w pracach porządkowych proszeni są o kontakt telefoniczny z

      sekretariatem Koła,  najpóźniej w dniu 28.03.2022r. w godz. 1700 – 1900.

11. Członkowie w starszym wieku, mający problem z dojazdem na zawody wymienione w Lp.7, 9, 12, 13, 14,

      15, 16 w celem rozwiązania problemu,  proszeni są o kontakt telefoniczny. z tygodniowym  wyprzedzeniem

 ( tel.- 667 08 10 10 lub517 585 877– sekretariat Koła)

12. Rezerwację terminów zawodów Kół Okręgu poznańskiego, przyjmuje i rezerwuje Zarząd Koła w

kolejności zgłoszeń i możliwości realizacyjnych. Szczegóły ustali  przedstawiciel zainteresowanego

      Koła w sekretariacie Zarządu Koła „Noteć”

                                                                                                            Przewodniczący

                                                                                                   Komisji Uchwał i Wniosków

 

                                              

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

ZŁOWIENIE I HOL KTÓREJ Z RYB DAJE TOBIE NAJWIĘKSZĄ SATYSFAKCJĘ?
KARP
LIN
AMUR
BOLEŃ
SZCZUPAK
SANDACZ
SUM
BRZANA
WĘGORZ
Głosuj wyniki

Ilość odwiedzin