Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

UWAGI ORGANIZACYJNE I WARUNKI ROZPROWADZANIA UPOWAŻNIEŃ W 2020 ROKU.

UWAGI ORGANIZACYJNE I WARUNKI DO ROZPROWADZANYCH ZEZWOLEŃ w 2020 r.

 

ADRES: Sekretariat Zarządu Koła „NOTEĆ” 61-574 Poznań ul. Poplińskich 2/01 - wejście z ulicy.

(polecamy komunikację miejską ze względu na problemy z parkowaniem pojazdów)

 

Czynny w każdy poniedziałek – 17.00 - 20.00 z wyjątkiem m - cy VII i VIII – przerwa urlopowa.

 

Opłaty składek od 20.01 do 30.04.2020r. – w poniedziałki w godz. 17

:00 – 20:00 oraz dodatkowo

tylko w miesiącu kwietniu 2, 9, 16, 23 i 30 - w czwartki od godz. 17:00 – 20:00

Po tym terminie z obowiązkiem wniesienia opłaty wpisowej.

 

tel. do sekretariatu 667 08 10 10 , adres internetowy: pzwnotec@op.pl mail: sekretnotec@onet.pl

 

WARUNKI SZCZEGÓLNE:

1. Na jeziorze „Brzostek” w Promnie obowiązuje zakaz wędkowania z środków pływających oraz

wywożenia zanęt i zestawów przynętowych ze środków pływających o napędzie mechanicznym

oraz zdalnie sterowanym.

2. Obowiązuje zakaz wędkowania metodą spiningową oraz połowu na żywą i martwą rybę i ich część

w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia.

3. Wędkarze posiadający upoważnienie na wędkowanie, nie biorący udziału w organizowanych zawodach

zobowiązani do udostępnienia stanowisk w wyznaczonym sektorze na czas ich trwania.

Terminarz organizowanych zawodów udostępniany jest na stronie internetowej Koła „Noteć”.

4. Wędkowanie odbywa się wg aktualnego regulaminu PZW amatorskiego połowu ryb, Uchwał Zarządu

Okręgu PZW i Koła „NOTEĆ”.

5. Młodzież do lat 14 nie zrzeszona w PZW i nie posiadająca karty wędkarskiej, może wędkować bez

zezwolenia, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu opiekuna i w jego obecności. Opiekun może

udostępnić wędkę dwóm osobom do lat 14, co nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.

Uprawnienie to dotyczy również współmałżonka członka Koła „Noteć” w ramach 2 wędek opiekuna ,

pod warunkiem, że współmałżonek posiada kartę wędkarską.

6. Członkowie Zarządu i Komisji wykonujący czynności gospodarcze i kontrolne na j.Brzostek, mogą

korzystać z środków pływających .

WARUNKI OGÓLNE:

1. Zezwolenia okresowe (dniowe) na j. „Brzostek” prowadzi Skarbnik Koła, w każdy poniedziałek

18.00 - 20.00 z wyjątkiem m-cy VII i VIII – przerwa urlopowa.

2. Przy upoważnieniach jednodniowych lub wielokrotnych, dzień jest liczony dobowo od 0:00 do 24:00.

3. Wędkujący ponosi pełną odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo.

4. Zarząd Koła nie odpowiada za pojazdy i sprzęt pozostawiony nad akwenem.

5. Wędkujący zobowiązuje się do ochrony fauny i flory, zachowania czystości, przestrzegania ochrony

pożarowej, zakazów i nakazów, parkowania pojazdami w wyznaczonych miejscach z szczególnym

uwzględnieniem uwarunkowań i ograniczeń ustanowionych dla Krajobrazowego Parku Promno na

podstawie Rozporządzenia Wojewody Wlkp. nr 4/9 z 23.06.2009r z późniejszymi zmianami.

6. Zakazuje się budowania pomostów i stanowisk wędkarskich w wodzie.

7. Akwen i tereny leśne kontrolowane są przez członków Zarządu i Straż Rybacką Koła , Straż Leśną,

Państwową i Społeczną Straż Rybacką oraz lokalną Policję.

8. Zawody wymienione w lp. 8, 10, 13 i 16 Planu Pracy zaliczane są do punktacji „Wędkarz Roku".

9. Na zawody wymienione w lp. 17 – dojazd indywidualny do Rogalinka (zbiórka przy Kościele)

10 .Dotyczy lp.5 - chętni do udziału w pracach porządkowych proszeni są o kontakt telefoniczny z

sekretariatem Koła, najpóźniej w dniu 30.03.2020r. w godz. 1800 – 2000.

11. Członkowie w starszym wieku, mający problem z dojazdem na zawody wymienione w Lp. 8, 10, 13 i 16

oraz na wyjazd wymieniony w lp.17, celem rozwiązania problemu, proszeni są o kontakt tel. z

tygodniowym wyprzedzeniem ( tel.- 667 08 10 10 – sekretariat Koła) z kol. V-ce Prezesem Tomaszem

Węcławiakiem lub inną osobą funkcyjną Zarządu.

12. Rezerwację terminów zawodów Kół Okręgu poznańskiego, przyjmuje i rezerwuje Zarząd Koła w

Kolejności zgłoszeń i możliwości realizacyjnych. Szczegóły ustali przedstawiciel zainteresowanego

Koła w sekretariacie Zarządu Koła „Noteć”

Za Zarząd Koła

Prezes Michał Miszczak