Koło PZW nr 078 Noteć w Poznaniu
http://www.notecpoznan.pzw.pl

Aktualności

WALNE ZGROMARZENIE SPRAWOZDAWCZE ZA 2019 ROK PRZECHODZI DO HISTORII.

Aktualności | 2020-01-21 | Publikujący: Koło PZW nr 078 Noteć w Poznaniu

W DNIU 19 STYCZNIA 2020 ZARZĄD KOŁA SPOTKAŁ SIĘ Z CZŁONKAMI KOŁA NA KOLEJNYM COROCZNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPRAWOZDAWCZYM ZA 2019 ROK. POSIEDZENIE ZOSTAŁO OTWARTE W DRUGIM TERMINIE TJ. O 11:10.                              PO KRÓTKIM POWITANIU PRZYBYŁYCH CZŁONKÓW KOŁA PRZEZ PREZESA KOŁA KOL. MISZCZAKA MICHAŁA. NASTĘPNIE MINUTĄ CISZY UCZCILIŚMY PAMIĘĆ TYCH KTÓRZY ODESZLI DO KRAINY WIECZNYCH ŁOWÓW. KOLEJNYM PUNKTEM BYŁY WYBORY PRZEWODNICZACEGO I SEKRETARZA WALNEGO.GŁOSUJĄCY ZATWIERDZILI PROPOZYCJĘ KOL.KOWNACKIEGO RYSZARDA NA PRZEWODNICZĄCEGO I KOL.GŁĘBOWSKIEGO PAWŁA NA SEKRETARZA. KOLEJNOWYBRANO PREZYDIUM,KOMISJE UCHWAŁ I WNIOSKÓW ORAZ MANDATOWĄ WALNEGO ZGROMADZENIA KOŁA I ZATWIERDZENIE PROTOKOŁU Z PORZEDNIEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KOŁA  PO TYM PRZEWODNICZĄCY UDZIELIŁ GŁOS PREZESOWI KOŁA KTÓRY PODJĄŁ SZAREG TEMATÓW Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU I KOŁA A W SZCZEGÓLNOŚCI NURTUJĄCY WIELU CZŁONKÓW TEMAT DZIAŁAŃ I PROWADZONEJ PRZEZ ZARZĄD SPRAW O ODZYSKANIE AKWENÓW W JEZIERCACH. TU PREZES CHCIAŁ ZAZNACZYĆ ŻE NIE TYLKO WODY DAWNIEJ DZIERŻAWIONE PRZEZ WIELE LAT PRZEZ NASZE KOŁO LEŻĄ NA SERCU WĘDKARZOM ALE I ZARZĄD DĄŻY I DALEJ BĘDZIE ZABIEGAŁ DO ICH ODZYSKANIA.PREZES ZOBRAZOWAŁ TEŻ SYTUACJĘ FINANSOWĄ KOŁA W TYM PRZYCHODY ZE SKŁADEK I ROZPROWADZANIA CZASOWYCH ZEZWOLEŃ W PORÓWNANIU Z ROZCHODAMI NIEZBĘDNYMI DO UTRZYMANIA SEKRETARIATU KOŁA I ZARYBIENIU JEZIORA "BRZOSTEK".PO PRZEDSTAWIENIU EKONOMI KOLA PREZES ODZNACZYŁ NASZEGO DŁUGOLETNIEGO CZŁONKA KOŁA I ZARZĄDU PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ V-CE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI REWIZYJNEJ KOL.MIKULSKIEGO ŹDZISŁAWA ZŁOTĄ ODZNAKĄ PZW .  W KOLEJNOŚCI NAJLEPSI WĘDKARZE OTRZYMALI Z RĄK PREZESA PAMIĄTKI I ZŁOŻYŁ IM PODZIĘKOWANIE ZA SPORTOWĄ POSTAWĘ. PO PRZEMÓWIENIU PREZESA KOŁA UDZIELONO GŁOSU PRZEDSTAWICIELOM KOMISJI REWIZYJNEJ I SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO I W DRODZE GŁOSOWANIA PRZYJĘTO UCHWAŁY NA ROK 2020. W DALSZEJ KOLEJNOŚCI PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA PRZEDSTAWIŁ PLAN PRACY,OPŁAT,EKWIWALENTU I PRELIMINARZA NA 2020 ROK. OSTATNIM PUNKTEM WALNEGO BYŁY WOLNE GŁOSY I WNIOSKI NA KTÓRE ODPOWIADALI I DO NICH SIĘ USTOSUNKOWALI PRZEDSTAWICIELE ZARZADU. WALNE ZOSTAŁO ZAMKNIĘTE O GODZ.13:00 PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO KOŁA .

                                                                   ZA ZARZĄD SEKRETARZ KOŁA.

Zdjęcia