Koło PZW nr 078 Noteć w Poznaniu
http://www.notecpoznan.pzw.pl

Aktualności

KOMUNIKAT SPECJALNY DOTYCZĄCY SPRZEDAŻY ZNAKÓW NA OKOLICZNOŚĆ PANDEMI.

Aktualności | 2020-03-22 | Publikujący: Koło PZW nr 078 Noteć w Poznaniu

 

                                                                                                          Poznań, dnia 16.03.2020r.                                K O M U N I K T    S P E C J A L N Y                         Zarządu PZW Koła Nr 78 „NOTEĆ" w Poznaniu         W związku z ogłoszeniem przez Prezesa Urzędu Rady Ministrów RP                                             w dniu 13.03.2020r  S T A N U  Z A G R O Ż E N I A  E P I D E M I C Z N E G O  K R A J U na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) obowiązującej od 8.03.2020r     Zarząd Koła „NOTEĆ PZW w Poznaniu zawiesza fizyczną działalność                       Sekretariatu Zarządu Koła do 13 kwietnia 2020r.   Planujemy uruchomić Sekretariat w dniach 14, 16, 20, 23, 27 i 30 kwietnia br. Jeżeli na przeszkodzie nie staną obostrzone warunki ogłoszone przez  URM RP.   Pracujemy zdalnie na zasadzie kontaktów internetowych oraz telefonicznych .   Sprawy niecierpiące zwłoki będziemy starali się rozwiązać w miarę możliwości wobec powstałej sytuacji, bez zbędnego ryzyka przy istniejącym zagrożeniu.              tel. kontaktowy z Skarbnikiem Kola - tel. 667 08 10 10 i       502 403 012                      Jednocześnie zostają odwołane w miesiącach marcu i kwietniu prace porządkowe nad wodami i zawody wędkarskie .    Uwaga: osoby z objawami chorobowymi będą miały możliwość, załatwienia spraw członkowskich w późniejszych terminach w okresie zanikania „Pandemi"                                         tel. 665 248 544 -  Sekretarz Zarządu e-mail: pzwnotec@op.pl , e-mail: sekretnotec@onet.pl -  Sekretarz Zarządu                                                                                                          Za Zarząd                                                                                   V-ce Prezes Ryszard Kownacki