Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Składki

OPŁATY NA JEZ."BRZOSTEK" W 2020 ROKU.+ ZWOLNIENIA I ULGI.

 

U C H W A Ł A NR 6 / 2020

PZW KOŁA Nr 78 „NOTEĆ” W POZNANIU, PRZYJĘTA PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE

SPRAWOZDAWCZ CZŁONKÓW W DNIU 19.01.2020r W SPRAWIE OPŁATY UPOWAŻNIAJĄCEJ DO WĘDKOWANIA W 2020 r. NA j. BRZOSTEK w PROMNIE ORAZ ULG I WARUNKI WĘDKOWANIA

 

lp

RODZAJ ZEZWOLENIA na j. BRZOSTEK w PROMNIE

Opłata zł.

23%VAT

1.

Zezwolenie dla:

a) Członkowie PZW

 

150,-

 

Zw*

b) młodzieży szkolnej w wieku od 16 lat do ukończenia 24 –go roku życia,

60,-

Zw*

 

c) Członkowie uczestnicy (do 16 roku życia)

0

 

--

2.

Nie zrzeszeni posiadający kartę wędkarską i obcokrajowcy

300,-

+ 69,00 zł.

3.

Zezwolenie dla Członków Koła „Noteć”

a) Członek Koła

 

70,-

 

Zw*

b) młodzieży szkolnej w wieku od 16 lat do ukończenia do 24-go roku życia,

40,-

 

Zw*

 

c) Członek uczestnik (do 16 roku życia)

0

--

4.

Zezwolenie bezpłatne:

  1. Honorowi członkowie PZW

  2. Członkowie Koła „Noteć” kobiety, które ukończyły 60 lat,

  3. mężczyźni, którzy ukończyli 70 lat

  4. Członkowie Koła „Noteć” odznaczeni srebrną, złotą i złotą odznaką z wieńcami

  5. Członkowie Zarządu i Organów Koła

 

-----

-----

-----

-----

-----

 

-----

-----

-----

-----

-----

5.

 

Zezwolenia okresowe dla członków PZW

  1. osoba startująca w zawodach

  2. 1 dzień

  3. 3 dni

Dzień liczony dobowo od 0:00 do 24:00

 

10,-

30,-

60,-

 

 

Zw*

Zw*

Zw*

 

6.

Zezwolenie okresowe dla nie zrzeszonych i obcokrajowców

a) 1 dzień

b) 3 dni

Dzień liczony dobowo od 0:00 do 24:

 

50,-

100,-

 

 

+ 11,50 zł.

+ 23,00 zł.

 

* zwolnienie z podatku VAT

Zwolnienia i ulgi w opłatach :

1. Członkowie Koła „Noteć” zwolnieni są z obowiązku posiadania zezwolenia na zawody statutowe

organizowane na dzierżawionych akwenach.

2. Jezioro ”Brzostek w Promnie udostępniamy za opłatą określoną w niniejszej Uchwale pod lp.5 a), na

organizowanie zawodów i konkursów wędkarskich organizowanych przez Koła Okręgu poznańskiego.

3. Posiadający zezwolenia na j. Brzostek w Promnie są zwolnieni z wnoszenia ww. opłaty w zawodach i

konkursach wędkarskich organizowanych przez Koła Okręgu poznańskiego na tym jeziorze .

4. Młodzież do lat 14 nie zrzeszona w PZW i nie posiadająca karty wędkarskiej, może wędkować bez zezwolenia,

ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu opiekuna i w jego obecności. Opiekun może udostępnić wędkę

dwóm osobom do lat 14, co nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę. Uprawnienie to dotyczy

również współmałżonka członka Koła „Noteć” w ramach 2 wędek opiekuna , pod warunkiem, że

współmałżonek posiada kartę wędkarską.

5. Członkowie uczestnicy wstępujący do Koła „Noteć” zwolnieni są z opłaty egzaminacyjnej i wpisowej,

6. Młodzież ucząca się – do ukończenia 24 lat zwolniona jest z opłaty egzaminacyjnej na kartę wędkarską.

7. Zniżki i zwolnienia za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

8. Osoba nie zrzeszona w PZW to również osoba, która nie wniosła w terminie do 30 kwietnia, składki

członkowskiej ogólnozwiązkowej na dany rok kalendarzowy i tym samym nie jest Członkiem PZW.

 Podstawa prawna § 12, ust.1, pkt.3 Statutu PZW z 31.08.2017r

 

Za Walne Zgromadzenie- Przewodniczący Za Zarząd Koła

Ryszard Kownacki Prezes Michał Miszczak

 

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Nasza sonda

ZŁOWIENIE I HOL KTÓREJ Z RYB DAJE TOBIE NAJWIĘKSZĄ SATYSFAKCJĘ?
KARP
LIN
AMUR
BOLEŃ
SZCZUPAK
SANDACZ
SUM
BRZANA
WĘGORZ
Głosuj wyniki

Ilość odwiedzin