Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORÓW WŁADZ KOŁA NOWEJ KADENCJI. CZYTAJ!!!

W ZWIĄZKU Z WIELOMA ZAPYTANIAMI DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI KÓŁ PZW ,PONIŻEJ PODAJĘ PRAWNE PRZEPISY O STOWARZYSZENIACH.

 

Art.28.W ustawie  z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019r. poz.713  oraz z 2020r.  poz.695)  wart.10 po ust.1e dodaje się ust.1f w brzmieniu: „1f. Jeżeli kadencja władz stowarzyszenia, o których mowa wust.1 pkt 5, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia  epidemicznego  lub  stanu epidemii,  o których mowa w ustawie  z dnia  5 grudnia  2008r.  o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, lub do 30dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru władz stowarzyszenia na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.".

 

Zebrania mogą się odbyć dopiero po zniesieniu obostrzeń związanych z COVID

                                       SEKRETARZ KOŁA.

 

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.